Huurverhoging

Per 1 juli van ieder jaar krijgen de huurders van Kleine Meierij een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor 1 mei ontvangt u daarover een brief. Afhankelijk van uw inkomen wordt de huur met een bepaald percentage verhoogd. We proberen de huurders met een lager inkomen zoveel mogelijk te ontzien: mensen met een lager inkomen betalen een lagere huurverhoging.

Waarom huurverhoging?

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil de overheid het 'scheefwonen' tegen gaan; dat mensen in een huis blijven wonen dat eigenlijk te goedkoop voor ze is. Die woningen, met een huurprijs tot € 710,69 moeten vrij zijn voor diegenen met de laagste inkomens. Zo ontstaat meer doorstroom op de woningmarkt.

Daarnaast moeten corporaties diverse heffingen betalen  van de overheid. Dat kost jaarlijks miljoenen. Om die kosten op te kunnen vangen, bezuinigen we al enkele jaren stevig op onze organisatiekosten. We blijven daar kritisch naar kijken. Maar ook naar onze investeringen in onderhoud. Voorwaarde is dat de kwaliteit van onze woningen op peil blijft. Niet alleen voor onze huidige huurders, maar ook voor toekomstige huurders die we goede en betaalbare huisvesting willen bieden. Tot slot verkopen we ook woningen uit ons bezit.

Deze maatregelen zijn nog steeds onvoldoende om de extra kosten op te vangen. We zijn daardoor genoodzaakt om een huurverhoging door te voeren. Wel kiezen we ervoor om niet het maximaal mogelijke te vragen en proberen we huurders met een lager inkomen zoveel mogelijk te ontzien.

Welke huurverhoging voor welk inkomen?

Huurverhoging 2019

Bekijk de flyer voor alle informatie over de huurverhoging 2019. 

Huurverlaging

Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag en een huur boven de € 720,42 heeft, dan kunt u huurverlaging vragen. Belangrijk: huurverlaging vragen heeft alleen zin wanneer u een sociale huurwoning huurt. Dus niet als u een woning in de vrije sector huurt.

Huurbevriezing

Bij huurbevriezing blijft uw huur hetzelfde en krijgt u géén huurverhoging per 1 juli. Twee groepen huurders kunnen huurbevriezing vragen:

  1. Huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag en een huur hebben boven de zogenaamde aftoppingsgrens, € 607,46 voor een- en tweepersoonshuishoudens en € 651,03 voor huishoudens van drie of meer personen.
  2. Huishoudens met een huur boven de € 720,42 en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan € 38.035. 

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen? Doe dan de check op de site van de Woonbond

Wilt u een verzoek voor huurverlaging of huurbevriezing doen? Stuur dan een e-mail naar info@kleinemeierij.nl

Verzoek huurverlaging bij inkomensdaling

Wordt uw huur met 4,2 % verhoogd maar is uw inkomen gedaald? Dan heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Uitgangspunt bij het vaststellen van het huurverhogingspercentage is het huishoudinkomen van 2017, gebaseerd op de gezins samenstelling per 1 juli 2019. Kunt u aantonen dat het huishoudinkomen over 2018 is gedaald, dan kunt u een verzoek bij ons indienen tot huurverlaging. Dit kunt u aantonen met de definitieve inkomensverklaringen van 2018 van alle personen die tot uw huishouden behoren. Ook heeft u een BRP-verklaring van de gemeente nodig. Daarop staat het aantal personen van uw huishouden vermeld. Van dit verzoek tot huurverlaging kunt u het hele jaar door gebruik maken.

Houdt u er echter rekening mee, dat de huurverlaging - bij toekenning - in gaat per de eerstvolgende maand. Dus niet met terugwerkende kracht.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Wij kunnen dit alleen in behandeling nemen, als wij het bezwaar vóór 1 juli 2019 ontvangen. Maak voor het indienen van een bezwaar schrift gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier, verkrijgbaar bij het secretariaat van de Huurcommissie. Wij nemen uw bezwaar schrift in behandeling en informeren u zo snel mogelijk over ons besluit. Bent u het niet eens met dit besluit, dan leggen wij het bezwaarschrift voor aan de Huurcommissie. Zij doet vervolgens een uitspraak over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Houd er rekening mee dat u, indien uw bezwaar niet wordt gehonoreerd, kosten verschuldigd bent voor de procedure bij de Huurcommissie. Voor meer informatie over bezwaar maken kijkt u op www.huurcommissie.nl. Let op: voor bezwaar heeft u inkomensgegevens nodig die definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst (definitieve inkomensverklaring) en daarnaast een BRP-verklaring van de gemeente. Een recente loonstrook is dus niet voldoende.

Vragen

Heeft u nog vragen over de huurverhoging? Neem contact met ons op via info@kleinemeierij.nl of bel 073 851 00 00.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.