Huurverhoging

Per 1 juli van ieder jaar krijgen de huurders van Kleine Meierij een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor 1 mei ontvangt u daarover een brief. Afhankelijk van uw inkomen wordt de huur met een bepaald percentage verhoogd. We proberen de huurders met een lager inkomen zoveel mogelijk te ontzien: mensen met een lager inkomen betalen een lagere huurverhoging.

Waarom huurverhoging?

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil de overheid het 'scheefwonen' tegen gaan; dat mensen in een huis blijven wonen dat eigenlijk te goedkoop voor ze is. Die woningen, met een huurprijs tot € 710,69 moeten vrij zijn voor diegenen met de laagste inkomens. Zo ontstaat meer doorstroom op de woningmarkt.

Daarnaast moeten corporaties diverse heffingen betalen  van de overheid. Dat kost jaarlijks miljoenen. Om die kosten op te kunnen vangen, bezuinigen we al enkele jaren stevig op onze organisatiekosten. We blijven daar kritisch naar kijken. Maar ook naar onze investeringen in onderhoud. Voorwaarde is dat de kwaliteit van onze woningen op peil blijft. Niet alleen voor onze huidige huurders, maar ook voor toekomstige huurders die we goede en betaalbare huisvesting willen bieden. Tot slot verkopen we ook woningen uit ons bezit.

Deze maatregelen zijn nog steeds onvoldoende om de extra kosten op te vangen. We zijn daardoor genoodzaakt om een huurverhoging door te voeren. Wel kiezen we ervoor om niet het maximaal mogelijke te vragen en proberen we huurders met een lager inkomen zoveel mogelijk te ontzien.

Welke huurverhoging voor welk inkomen?

Huurverhoging 2018

Leaflet huurverhoging 2018

Verzoek huurverlaging bij inkomensdaling

Uitgangspunt bij het vaststellen van het huurverhogingspercentage is het huishoudinkomen van 2016, gebaseerd op de gezinssamenstelling per 1 juli 2018. Kunt u bewijzen dat uw huishoudinkomen over 2017 naar beneden is gegaan? Dan kunt u ons vragen om een huurverlaging. Dit kunt u alleen aantonen, als u kunt laten zien hoeveel personen op uw adres staan ingeschreven. Daar heeft u een BRP-verklaring (BRP=Basisregister Personen) van uw gemeente voor nodig. Ook moet u de definitieve inkomensverklaringen 2017 van deze personen kunnen overleggen.

Van deze mogelijkheid kunt u het hele jaar door gebruik maken. Houd er wel rekening mee, dat de huurverlaging - bij toekenning - in gaat per de eerstvolgende maand. Dus niet met terugwerkende kracht.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. In welke situaties dat kan en hoe vindt u in het overzicht 'Veelgestelde vragen en antwoorden over huurverhoging'.

Vragen

Heeft u nog vragen over de huurverhoging? Neem contact met ons op via info@kleinemeierij.nl of bel 073 851 00 00.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.