Trouwen of scheiden

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner van rechtswege al huurder. Ook als zijn of haar naam niet op de huurovereenkomst vermeld staat. Beide partners hebben dezelfde rechten en plichten. Bij huuropzegging tekent u in dat geval beiden.

Gaat u scheiden? Dan wordt in het echtscheidingsvonnis of convenant van echtscheiding bepaald wie in de woning mag blijven wonen. Hoewel de rechten bij wet zijn geregeld bij huwelijk en bij scheiding, vragen wij u wel om een verzoek tot naamswijziging in te dienen. Dit verzoek dient u beiden te ondertekenen.

Schriftelijk verzoek

Een verzoek tot naamswijziging in verband met scheiding of huwelijk kunt u per brief aanvragen en samen met de benodigde bijlagen opsturen of inleveren bij onze woonwinkel. Wij kunnen uw verzoek pas in behandeling nemen, als wij de volgende gegevens van u hebben:

Huwelijk

  • kopie geldig legitimatiebewijs van u en uw partner
  • bewijs van huwelijk (kopie)

Scheiding

  • kopie geldig legitimatiebewijs van u en uw partner
  • kopie echtscheidingsvonnis en bewijs dat echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgelijke stand van de gemeente
  • kopie adresuittrekstel bevolkingsregister waarop vermeld staat wie op het adres in kwestie staan ingeschreven
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.