Huur- en inkomensgrenzen

Vanaf 1 januari 2019 gelden voor sociale huurwoningen de volgende huur- en inkomens grenzen.

  • Het maximale jaarlijks huishoudinkomen voor een sociale huurwoning is € 38.035
  • De maximale huurprijs voor een sociale huurwoning is € 720,43.

Wat kan ik huren met mijn inkomen?
De overheid wil dat huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning kunnen huren tot een maximale huurprijs. Zo wordt voorkomen dat deze huishoudens een te dure woning huren en nu of in de toekomst te maken krijgen met te hoge woonlasten (huur, gas, water, elektriciteit enzovoort).

Hiermee bedoelt de overheid dat de maximale huurprijs voor één- of tweepersoonshuishoudens die recht hebben op huurtoeslag maximaal € 607,46 is. Voor meerpersoonshuishoudens ligt de maximale huurprijs op € 651,03 (prijspeil 2019). Huurders met recht op huurtoeslag komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning boven deze maximale huurprijzen.

Klik hier voor een overzicht van huurinkomensgrenzen 2019: wat kunt u huren met uw inkomen?

Actief op zoek of verhuizen naar een nieuwe woning
Wilt u verhuizen naar een andere sociale huurwoning? En heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? Dan moet u goed kijken of de huurprijs van de woning waar u op wilt reageren past bij uw inkomen. Bent u ingeschreven bij WoonService? Dan ziet u wanneer u wilt reageren direct of u voor deze woning in aanmerking komt.

Tip! Log regelmatig in op uw persoonlijke profiel op www.woonservicedenbosch.nl om te controleren of uw gegevens nog kloppen, zoals uw huishoudsamenstelling en jaarlijks bruto huishoudinkomen.

Inkomensverklaring aanvragen bij de Belastingdienst
Zorg dat u een inkomensverklaring (bewijs van uw huishoudinkomen van nu) in huis heeft voordat u op een woning reageert. De overheid stelt strenge regels aan het verhuren van sociale huurwoningen. Uw inkomen mag niet boven de afgesproken inkomensgrenzen komen. Daarom controleren wij uw inkomen als wij u een woning aanbieden. De meest voorkomende manier om uw inkomen aan te tonen, is via een inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Soms krijgt u geen inkomensverklaring. Bijvoorbeeld omdat u geen inkomen heeft of net gestart bent als zelfstandig ondernemer. U ontvangt dan een brief van de Belastingdienst waarin zij uitlegt waarom er geen inkomensverklaring afgegeven wordt. In dat geval levert u die brief bij ons in in plaats van een inkomensverklaring.

Heeft u geen inkomensverklaring op het moment dat wij u een woning aanbieden? Dan kan de woning aan u voorbij gaan! U kunt uw inkomensverklaring GRATIS aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800 0543. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor u de verklaring ontvangt. De inkomensverklaring is een jaar geldig.

Let op: verhuist u met meerdere personen? Dan heeft u voor iedere medebewoner een inkomensverklaring nodig, met uitzondering van eventuele inwonende kinderen.

Toewijzing huishoudens met zorgindicatie
De inkomensgrens van € 720,43 vervalt voor een aantal huishoudens met een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het gaat daarbij om huishoudens die vanwege ziekte of handicap op-afroep-beschikbare zorg of zelfs 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Voor ouderen en gehandicapten met een lichtere indicatie (waarbij zorg op afgesproken tijden volstaat) blijft de inkomensgrens bestaan.

Meer weten?
Voor meer informatie over de huur- en inkomensgrenzen kunt u terecht op https://denbosch.woonserviceregionaal.nl/service-en-contact/

U kunt ook contact opnemen met onze klantadviseurs: info@kleinemeierij.nl of 073 851 00 00. Of even langskomen. Onze woonwinkel is iedere werkdag open van 08.30 tot 12.00 uur. 's Middags alleen op afspraak. U bent van harte welkom!

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.