Huur- en inkomensgrenzen

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor sociale huurwoningen de volgende huur- en inkomens grenzen.

  • Het maximale jaarlijks huishoudinkomen voor een sociale huurwoning is € 36.165.
  • De maximale huurprijs voor een sociale huurwoning is € 710,68.

Ook moeten woningcorporaties hun vrije sociale huurwoningen passend toewijzen.

Passend toewijzen

De overheid wil dat huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning kunnen huren tot een maximale huurprijs. Zo wordt voorkomen dat deze huishoudens een te dure woning huren en nu of in de toekomst te maken krijgen met te hoge woonlasten (huur, gas, water, elektriciteit enzovoort). In de Woningwet (2015) is daarom opgenomen dat corporaties hun woningen vanaf 1 januari 2016 passend moeten toewijzen. Klik hier voor meer informatie over passend toewijzen.

Wat betekent dit voor u?

Huurt u nu een woning van een woningcorporatie? Dan verandert er niets voor u. Maar wilt u verhuizen naar een (andere) sociale huurwoning? Dan wordt uw inkomen vooraf gecontroleerd aan de hand van:

  • een inkomensverklaring (Belastingdienst) of een recente, definitieve belastingaanslag
  • loonstrookjes van de afgelopen 3 maanden (of een overzicht van uw uitkering)

Uw belastbare jaarinkomen* bepaalt of u wel of niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning met een kale (subsidiabele) maandhuurprijs tot en met € 710,68 (prijspeil 2017) en of u recht heeft op huurtoeslag. Zo ja, dan kunt u alleen reageren op huurwoningen met een huurprijs tot maximaal € 592,55 of € 635,05 (prijspeil 2017). De huurprijs is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden.

Op de pagina passend toewijzen vindt u een overzicht waarin u precies ziet voor welke huurwoningen u in aanmerking komt op basis van leeftijd, samenstelling van uw huishouden en uw inkomen (als u recht heeft op huurtoeslag).

* Het belastbaar jaarinkomen bestaat uit uw jaarinkomen en dat van eventuele medebewoners (eventuele inkomsten van inwonende kinderen jonger dan 18 jaar worden niet meegerekend).

Is uw inkomen kort geleden omhoog gegaan?

Dan kan het zijn dat uw oude, lagere inkomen nog op uw inkomensverklaring vermeld staan. Daarmee komt u alleen in aanmerking voor huurwoningen tot maximaal  € 592,55 of € 635,05 (prijspeil 2017), afhankelijk van uw huishoudsamenstelling. Maar met uw inkomen van nu kunt u een woning huren tot € 710,68.In dat geval kunt u toch reageren op vrije huurwoningen tot € 710,68. U kunt uw nieuwe inkomen aantonen met salarisstroken die niet ouder zijn dan drie maanden.

Is uw inkomen kort geleden omlaag gegaan?

Is uw inkomen recent gedaald tot onder € 22.200 of € 30.150 (prijspeil 2017), afhankelijk van uw gezinssituatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor het passend toewijzen van een huurwoning met een huurprijs tot maximaal € 592,55 of € 635,05 (prijspeil 2017), afhankelijk van uw huishoudsamenstelling. U kunt uw nieuwe inkomen aantonen met salarisstroken die niet ouder zijn dan drie maanden.

Reageert u via WoonService, zorg dan dat uw inkomen en het aantal bewoners binnen uw huishouden klopt.

Toewijzing huishoudens met zorgindicatie

De inkomensgrens van € 710,68 vervalt voor een aantal huishoudens met een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het gaat daarbij om huishoudens die vanwege ziekte of handicap op-afroep-beschikbare zorg of zelfs 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Voor ouderen en gehandicapten met een lichtere indicatie (waarbij zorg op afgesproken tijden volstaat) blijft de inkomensgrens bestaan.

Meer weten?

Voor meer informatie over de huur- en inkomensgrenzen kunt u terecht op www.woonservicedenbosch.nl.

U kunt ook contact opnemen met onze klantadviseurs: info@kleinemeierij.nl of 073 851 00 00. Of even langskomen. Onze woonwinkel is iedere werkdag open van 08.30 tot 12.00 uur. 's Middags alleen op afspraak. U bent van harte welkom!