Passend toewijzen

Woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag kunnen een woning huren tot een maximale huurprijs. Zo wordt voorkomen dat deze mensen een te dure woning huren en nu of in de toekomst te maken krijgen met te hoge woonlasten (huur, gas, water, elektriciteit enzovoort). Daarom staat in de Herziene Woningwet dat corporaties hun huurwoningen passend moeten toewijzen. Deze wet geldt sinds 1 januari 2016.

Hiermee bedoelt de overheid dat de maximale huurprijs voor één- of tweepersoonshuishoudens die recht hebben op huurtoeslag maximaal € 592,55 is. Voor meerpersoonshuishoudens ligt de maximale huurprijs op € 635,05 (prijspeil 2017). Huurders met recht op huurtoeslag komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning boven deze maximale huurprijzen.

Naast deze wet hebben de corporaties die deelnemen in WoonService Regionaal afgesproken dat jongerenwoningen tot € 414,02 alleen beschikbaar zijn voor jongeren tot 23 jaar die recht hebben op huurtoeslag. Zo hebben zij meer kansen op een sociale huurwoning.

In dit overzicht ziet u precies voor welke huurwoningen u in aanmerking komt op basis van leeftijd, huishoudsamenstelling en inkomen, mits u recht heeft op huurtoeslag.

*De maximale huurprijs die u ziet, is de kale huurprijs. Dat betekent dat eventuele servicekosten bovenop de huur wel boven de grens uit mogen komen.

** Let op: inwonende kinderen tellen wel mee bij het aantal personen per huishouden, maar niet bij de berekening van het inkomen. Het maakt geen verschil of de kinderen volwassen zijn of niet.

*** Per 1 januari 2017 is sprake van een meerpersoonsouderenhuishouden zodra één van de leden van het huishouden op 1 januari de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In 2016 was de leeftijd van degene(n) die binnen het huishouden meer dan de helft bijdragen aan het gezamenlijk inkomen nog bepalend.

Wat betekent passend toewijzen voor u?

Woont u in een sociale huurwoning en heeft u geen verhuisplannen? Dan verandert er niets.

Wilt u verhuizen naar een andere sociale huurwoning? En heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? Dan moet u goed kijken of de huurprijs van de woning waar u op wilt reageren past bij uw inkomen.

Reageert u op een woning via www.woonservicedenbosch.nl? Dan ziet u direct of u voor deze woning in aanmerking komt.

LET OP!

  • Bent u ingeschreven bij WoonService en actief op zoek naar een woning? Log regelmatig in op uw persoonlijke profiel op www.woonservicedenbosch.nl om te controleren of uw gegevens nog kloppen, zoals uw huishoudsamenstelling en jaarlijks bruto huishoudinkomen.
  • Zorg dat u een inkomensverklaring (bewijs van uw huishoudinkomen van nu) in huis heeft voordat u op een woning reageert. Bieden wij u een woning aan, dan hebben wij deze verklaring nodig om uw inkomen te controleren. Heeft u geen inkomensverklaring op het moment dat wij u een woning aanbieden? Dan kan de woning aan u voorbij gaan!
    U kunt uw inkomensverklaring GRATIS aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800 0543. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor u de verklaring ontvangt. De inkomensverklaring is een jaar geldig.

Vragen

Heeft u vragen over passend toewijzen en wat dat eventueel betekent voor uw persoonlijke situatie? Klik in het overzicht van veelgestelde vragen over passend toewijzen of het antwoord op uw vraag  erbij staat. Zo niet, neem dan contact met ons op via info@kleinemeierij.nl of bel 073 851 00 00.