Belanghouders

Woningstichting Kleine Meierij betrekt haar belanghebbenden, zoals huurders, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, nauw bij haar beleidsvorming. Zodoende kunnen wij een optimale dienstverlening bieden binnen de gestelde kaders.

Huurders

Stedelijk

Het Stedelijk Huurdersplatform vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de gemeente 's-Hertogenbosch. Zij is aanspreekpunt en samenwerkingspartners voor de drie Bossche corporaties en de gemeente.

Kleine Meierij

De Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij vertegenwoordigt de belangen van de huurders bij Kleine Meierij. De Stichting is nauw betrokken bij ons beleid, nu en in de toekomst.
Onze bewonerscommissies zijn het klankbord voor bewoners met vragen over hun woongebouw en/of leefomgeving. Sinds 2014 zijn drie bewonerscommissies actief.

Lees hier meer over de vertegenwoordiging van bewonersbelangen.

Gemeenten

De gemeente is een belangrijke partner  voor Kleine Meierij. Zeker in deze tijd, waarin bezuinigingen, hervormingen en transities het maken van afspraken extra lastig maakt, is een goede samenwerking belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeenten binnen ons werkgebied. Alleen gezamenlijk kunnen we onze doelstellingen en de uitdagingen op het gebied van wonen en leven aanpakken.

Lees hier meer over onze samenwerking met de gemeenten binnen ons werkgebied.

Collega corporaties

In de regio werken wij samen met Brabantse collega's zoals Area, Huis&Erf en Mooiland.

Met de Bossche woningcorporaties BrabantWonen en Zayaz is sprake van een intensieve samenwerking op alle niveaus binnen de drie organisaties, onder andere op het gebied van woonruimteverdeling en woonlasten.

Zorg- en welzijnsinstellingen

Instellingen als Vivent, Divers, Cello en Stichting De Annenborch zijn belangrijke samenwerkingspartners. ZIjn huren niet alleen woonruimte voor hun clienten, maar zijn daarnaast nauw betrokken bij het beheer en het toekomstproof maken/houden van het zorgvastgoed waar zij nu zorg aanbieden.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.