Raad van Toezicht

Samenstelling

Om de kwaliteit van het toezicht te borgen, heeft de Raad van Toezicht een profielschets opgesteld voor haar samenstelling.

Klik hier voor de samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 juli 2016.

Verantwoording

De Raad van Toezicht legt ieder jaar verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening (versie 2016 volgt voorjaar 2017).

Reglement Raad van Toezicht, november 2016

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.