een stap terug

Jaarlijkse huurverhoging opnieuw zo laag mogelijk

Woningcorporaties BrabantWonen, Kleine Meierij en Zayaz houden ook dit jaar de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk voor huurders met de laagste inkomens. Hiermee willen de corporaties ervoor zorgen dat wonen voor deze groep huurders bereikbaar en betaalbaar blijft. Concreet is de huuraanpassing voor zo’n 90% van de Bossche huurders niet hoger dan de inflatie.

Deze week ontvangen alle huurders van Kleine Meierij een persoonlijke brief met daarin vernoemd de voor hen geldende huurverhoging.

Net als vorig jaar, ontzien de corporaties vooral de laagste inkomens. Voor huurders met een inkomen tot en met € 41.056 wordt de huur per 1 juli alleen verhoogd met de landelijke inflatie van 1,4%. De corporaties maken dus geen gebruik van de ruimte die de overheid geeft om voor deze groep huurders een huurverhoging van 3,9% door te voeren.

De gemaakte keuzes zijn in lijn met de stedelijke afspraken die de gemeente ‘s-Hertogenbosch, het SHP en de Bossche corporaties maakten in het Sociaal Woonakkoord. Dit akkoord vormt een onderdeel van de stedelijke prestatieafspraken. De initiatiefnemers hebben daarin vastgelegd dat zij zich samen inzetten om de woonlasten van de Bossche huurders betaalbaar te houden. Zeker voor de groep met de laagste inkomens.

Meer informatie?
Bekijk onze leaflet huurverhoging

Lees een uitgebreide toelichting op de jaarlijkse huurverhoging en FAQ

Bekijk de infographic huurinkomens: 'wat kunt u huren met uw inkomen?' 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.