een stap terug

Kleine Meierij presenteert jaarverslag

Kleine Meierij kijkt terug op een jaar dat in het teken stond van de toekomst. De implementatie van de herziene Woningwet speelde een grote rol, onze koers voor de komende jaren kreeg definitief vorm en er werd weer veel werk verzet voor (de toekomst van) onze huurders.

Enkele hoogtepunten uit het vorige jaar waren de heropening van Steunpunt Van Meeuwenhof in Rosmalen na een grondige verbouwing, de huisvesting van 14 vergunninghouders uit Syrië en Eritrea in de Abdij van Berne en het plaatsen van tijdelijke woningen in Empel-Zuid voor woningzoekenden die met spoed woonruimte nodig hadden. Projecten die stuk voor stuk gericht zijn op de toekomst van betrokkenen.

Herziene Woningwet

De herziene Woningwet werd 1 per juli 2015 van kracht. Dat zorgde voor veel veranderingen in 2016. De huurdersvertegenwoordiging kreeg bijvoorbeeld een veel stevigere positie aan de overlegtafel, net als de gemeenten waar ons bezit zich bevindt. De jaarlijkse afspraken met de gemeenten, die eind 2016 werden vastgelegd, zijn dan ook tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten en de huurdersvertegenwoordiging.
Verder moesten we ons woningbezit strikt scheiden in sociale en vrije sector en moeten woningcorporaties hun bezit voortaan op een andere manier financieel verantwoorden.

Waardering woningbezit: marktwaarde in verhuurde staat

Vanaf het jaarverslag over 2016 moeten woningcorporaties de waarde van hun vastgoed bepalen op basis van ‘marktwaarde in verhuurde staat’ in plaats van de bedrijfswaarde. Dit betekent voor de meeste woningcorporaties dat ze op papier veel meer vermogen hebben. Aan het bezit verandert echter niets. Dat geldt ook voor ons. Kleine Meierij heeft niet ineens veel meer geld om uitgaven of investeringen mee te doen. Dat geld zit in de stenen van onze huizen. Maar een steen is geen bankbiljet. Je kunt met een huis geen rekeningen betalen.

Infographic bedrijfswaarde > marktwaarde in verhuurde staat

Koersplan 2017-2021

De wijzigingen die de invoering van de herziene Woningwet met zich meebracht, hebben we meegenomen in het bepalen van onze koers de komende jaren (2017-2021), die in 2016 definitief vorm kreeg. Onze huurders, gemeenten, partners, de Raad van Toezicht en onze medewerkers zijn daar nadrukkelijk bij betrokken. Van de pijlers van het koersplan; betaalbaarheid, nieuwbouw en onderhoud en leefbaarheid en duurzaamheid, staat vooral die laatste nadrukkelijk op ons netvlies. Een uitdaging waar alle huurders, partners, gemeenten en collega corporaties gezamenlijk in optrekken.

Lees het volledige jaarverslag, of onderdelen daarvan, en de jaarrekening over 2016 bij > Over Kleine Meierij > Goed bestuur (§ Verantwoording)

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.