een stap terug

Onderzoek mogelijke fusie tussen St. Joseph en Kleine Meierij verloopt positief

De eerste onderzoeken naar een mogelijke fusie tussen Woonstichting St. Joseph en Woningstichting Kleine Meierij verlopen positief. Dat betekent dat beide organisaties een  volgende stap gaan zetten. 

De volgende stap in het fusietraject bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt een fusie-effectrapportage opgesteld. Aan de hand van deze rapportage wordt instemming gevraagd aan de beide overkoepelende huurdersorganisaties. Ook wordt een zienswijze gevraagd aan de gemeenten en spreken beide organisaties met de belangrijkste stakeholders. Begin 2019 wordt  de ministeriële goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties verwacht. De streefdatum voor het afronden van het gehele formele fusietraject is 30 juni 2019.

Wanneer de fusie doorgaat, ontstaat een krachtige organisatie van twee dorpse woningcorporaties met een breed woningaanbod en een breder dienstenpakket.

Lees hier het eerdere nieuwsbericht van april: Onderzoek fusie woonstichtingen Sint Joseph en Kleine Meierij  

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.