een stap terug

Overzicht planmatig onderhoud

Op verzoek van onze huurders vindt u vanaf heden op onze website een overzicht van gepland groot onderhoud aan onze woningen.

De planning van de genoemde werkzaamheden staat in grote lijnen vast, maar kan nog wijzigen als de omstandigheden daar om vragen.

Een aantal onderhoudsprojecten missen in het overzicht, omdat we nog in overleg zijn met de bedrijven die de onderhoudswerkzaamheden voor ons gaan uitvoeren.

Planmatig onderhoud

Vragen?

Heeft u vragen over het geplande groot onderhoud dat wij dit jaar (willen) uitvoeren? Stuur ons een mail via info@kleinemeierij.nl of bel onze klantadviseurs op 073 851 00 00.