een stap terug

Volgende stap in fusie tussen St. Joseph en Kleine Meierij

Alle formaliteiten voor de aanvraag van de fusie bij de Autoriteit wonen (Aw) zijn afgewerkt en getekend. We hebben instemming van de huurders, hebben de adviezen van beide ondernemingsraden ontvangen en de zienswijzen van de verschillende gemeenten. En inmiddels zijn alle stukken door de beide RvC’s en beide bestuurders ondertekend. Dat betekent dat deze week de aanvraag voor de fusie naar de Aw de deur uit kan. Een volgende stap in het fusieproces.

De ministeriële goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties verwachten we over 3 maanden. De streefdatum voor het afronden van het gehele formele fusietraject is 30 juni 2019.

Wanneer de fusie doorgaat, ontstaat een krachtige organisatie van twee dorpse woningcorporaties met een breed woningaanbod en een breder dienstenpakket.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.