In gesprek

Belanghebbendendialoog

Vertegenwoordigers van de Stichting Huurdersbelangen nemen jaarlijks deel aan onze externe belanghebbendendialogen. Iedere keer komt een ander thema aan bod waarover de verschillende belanghouders, waaronder ook gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de Raad van Toezicht, met elkaar van gedachten te wisselen. In 2014 was het onderwerp 'De gevolgen van het scheiden van wonen en zorg',  in 2015 'Wat verstaan onze belanghouders onder kwaliteit en hoe we dat kunnen meten?' en in 2016 'Onze keuzes voor de toekomst ten behoeve van het Koersplan 2017-2021'.

Huurdersbijeenkomst

Ons Koersplan 2017-2021 was ook onderwerp van gesprek tijdens een huurdersbijeenkomst in het voorjaar.

Klankbordgroep

Met enige regelmaat nodigen we huurders uit voor deelname aan een klankbordgroep. In 2015 bijvoorbeeld, toen we bezig waren met de ontwikkeling van een nieuwe website.

In vervolg op de huurdersbijeenkomst over het Koersplan organiseerden we in maart 2017 een klankbordgroep over betaalbaarheid en in april 2017 over duurzaamheid.

Verslag klankbordgroep duurzaamheid, 20 april 2017

Het bevragen van individuele huurders over specifieke onderwerpen breiden we in de toekomst verder uit om zo veel mogelijk goede informatie te krijgen vanuit een brede groep huurders.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.