Prettig wonen en leven

Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont én leeft. Dat is afhankelijk van de kwaliteit van onze woningen, van uw persoonlijke situatie, maar ook van de samenstelling en het gedrag van omwonenden en de aanwezigheid van (zorg)voorzieningen.

Voorkomen, signaleren, oplossen

Onze huismeesters, woonconsulenten en opzichters hebben de meeste persoonlijke contacten met onze huurders. Zij hebben dan ook een signaalfunctie op het gebied van leefbaarheid. Merken zij problemen op, financieel of sociaal, dan pakken zij het op en/of spelen het door naar een collega of zorg- en welzijnsinstantie die kan helpen.

 Uiteraard kunt u bij problemen ook zelf contact opnemen met onze woonconsulenten of met één van onderstaande hulpverlenende instanties als u dat prettiger vindt.

Welzijnsonderneming Divers: biedt advies, ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in zichzelf én in een betere sociale leefomgeving. Voorbeelden zijn Buurtbemiddeling en Mantelzorg.
T. 073 612 44 88
E. welzijnsonderneming@divers.nl

Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening: biedt hulp bij individuele financiële, relationele en sociale problemen.
T. 073 644 42 44 (24 uur per dag bereikbaar)
E. info@juvans.nl

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg: biedt hulp bij complexe en meervoudige individuele problemen die prettig leven bemoeilijken. Hierbij spelen psychiatrische en psychosociale problemen, lichamelijke klachten, verslaving en/of een verstandelijke beperking vaak een rol.
T. 073 689 10 69
E. info@cvtb.nl

Lees hier meer over hulpverlening bij financiële problemen, zoals huurachterstand.

Samenwerking met bewoners

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen, is er regelmatig overleg met de verschillende bewonerscommissies. Daarnaast stimuleren we activiteiten voor meer saamhorigheid tussen bewoners.Die organisaren wij zelf, maar we ondersteunen ook eigen initiatieven van onze huurders, bijvoorbeeld de jaarlijkse Burendag.

Vrijwilligers

Vooral in onze hoogbouwcomplexen (flats) zijn enkele bewoners als vrijwilliger betrokken bij het onderhoud van de leefomgeving. Zij verwijderen, bijvoorbeeld, eventueel zwerfafval, melden gebreken in de algemene ruimten (zoals kapotte verlichting) bij de huismeester en voeren regelmatig overleg met hen.

Gezien de goede resultaten zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Interesse? Laat het ons weten!

Wat doen we verder aan leefbaarheid?

Een veilige woning en omgeving geeft een prettig gevoel. Wij besteden veel aandacht aan de (sociale) veiligheid in en om uw woning. Bijvoorbeeld door toepassing van goed hang- en sluitwerk en extra cameratoezicht bij enkele van onze wooncomplexen.

Lees hier wat u zelf kunt doen aan veiligheid in en om de woning.

Energie & duurzaamheid en betaalbaar wonen worden steeds belangrijker voor de leefbaarheid. Ook daar zijn wij volop mee bezig.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.