Vergunninghouders

Vergunninghouders zijn asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Ze krijgen daarmee ook het recht om ergens te wonen. De overheid bepaalt waar dat is en verdeelt de vergunninghouders over de gemeenten in het hele land. Samen met de woningcorporaties en andere partijen zorgen de gemeenten ervoor dat deze mensen een nieuw thuis krijgen.

Hoe is Kleine Meierij betrokken?

Wij zijn er voor mensen die zelf lastig aan woonruimte kunnen komen. Dus ook voor vergunninghouders. Ze hebben recht op een huis om in te wonen. Dat is altijd al zo geweest. Ook in de asielzoekerscentra moet sneller ruimte vrij komen.

Daarom maken we elk jaar afspraken met de gemeenten waarin we werkzaam zijn hoeveel vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd) wij kunnen huisvesten. We kijken daarbij goed naar spreiding over de wijken en goede begeleiding.

Vergunninghouders krijgen voorrang

Vergunninghouders krijgen één keer voorrang bij het toewijzen van een huis. Verder gelden voor hen dezelfde afspraken als voor andere huurders: Ze betalen een normale huurprijs en als ze willen verhuizen naar een andere woning, moeten ze zich inschrijven als woningzoekende bij WoonService Den Bosch.

Begeleiding van vergunninghouders

Bij het nieuwe leven in een vreemd land hebben vluchtelingen hulp nodig. Vluchtelingenwerk begeleidt en ondersteunt hen met praktische en persoonlijke zaken. Zij geven ook uitleg over de Nederlandse cultuur en de normen en waarden die hier gelden. De verschillende welzijnspartijen zorgen voor goed contact met straat en buurt.
U kunt als buurt ook wat doen. Bijvoorbeeld door kennis te maken en de nieuwe bewoners welkom te heten. Dat kan al met een praatje op straat of een keer aanbellen. Of u kunt hen wegwijs maken in de buurt.

Meer vraag naar betaalbare woningen

De vraag naar betaalbare woningen neemt toe. Zo hebben ook mensen die voorheen in een zorginstelling gehuisvest zouden worden, nu zelfstandige woonruimte nodig. En door de invoering van ‘passend toewijzen’ doen steeds meer mensen een beroep op de goedkoopste woningen.
We willen ervoor zorgen dat er voor iedereen woningen zijn. Daarom werken we hard aan alternatieve huisvesting voor vergunninghouders en andere woningzoekenden die op korte termijn woonruimte nodig hebben. Want ‘gewoon’ toewijzen is niet meer voldoende. Dat doen we uiteraard in samenwerking met de andere corporaties in ons werkgebied.

Den Bosch

In Den Bosch werken we samen met BrabantWonen en Zayaz. We pakken de dringende huisvestingsbehoefte in 2016/2017 op de volgende manieren aan:

  • leegstaande panden ombouwen (circa 60 huurwoningen)
  • tijdelijke woningen plaatsen (circa 100 huurwoningen)

Deze woningen worden gebouwd voor een periode van tien jaar en zijn bedoeld voor diverse woningzoekenden: starters, spoedzoekers, snelzoekers, mensen met urgentie en vergunninghouders. Leegstaande panden die omgebouwd worden, zijn bijvoorbeeld Ketsheuvel (oude kantoor Zayaz) en de oude verpleegstersflat aan de Parklaan (BrabantWonen). De tijdelijke woningen die we plaatsen, worden verdeeld over drie locaties: kop van transferium De Vliert, bedrijventerrein De Groote Vliet en bedrijventerrein Empel zuid. Per locatie worden maximaal 36 woningen gebouwd.
De mogelijkheden van andere vrijkomende gebouwen en andere locaties verspreid over de gemeente worden nog onderzocht.

Veelgestelde vragen tijdelijke sociale huurwoningen

Bernheze

Met de gemeente Bernheze zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van 14 vergunninghouders in de Abdij van Berne. Zij namen in september 2016 hun intrek in de Abdij.

Sint-Michielsgestel

Ook in Sint-Michielsgestel zijn we voortdurend in gesprek met de gemeente, in samenwerking met Huis&Erf en BrabantWonen.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.