Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 21 t/m 40 van de 69

Ik heb nog geen inkomensverklaring met het juiste inkomen. Wat moet ik doen?

Op dit moment heeft de Belastingdienst alleen nog maar gegevens over 2014.

Wat kunt u doen?

Rond de maand juni zal de Belastingdienst de eerste inkomensverklaringen over 2015 kunnen aanleveren. Zorgt u ervoor dat u alvast bezwaar bij ons indient vóór 1 juli 2016. Kunt u voor 1 augustus 2016 alsnog de juiste documenten overhandigen, dan passen wij de huurverhoging alsnog aan per 1 juli 2016.

 

Ik ontvang huurtoeslag en ga verhuizen. Moet ik dat doorgeven aan de Belastingdienst?

Ja. Wijzigingen in adres, inkomen en huishoudsamenstelling moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl.

Ik verhuis met meerdere personen. Hoe zit het dan met een inkomensverklaring?

U moet in dat geval van elke medebewoner, met uitzondering van inwonende kinderen, een inkomensverklaring opvragen.

Is de huuropzegging altijd definitief?

Ja, als u de huur eenmaal schriftelijk of via Mijn Kleine Meierij heeft opgezegd, is de beeindiging van de huurovereenkomst definitief. Huuropzegging onder voorbehoud of op voorwaarden is niet mogelijk.

Kan ik me inschrijven voor een speciek complex/een specifieke wijk/buurt?

U kunt uitsluitend reageren op de huurwoningen die worden aangeboden op www.woonservicedenbosch.nl.

E-mailalert

Vul op uw persoonlijke klantpagina op www.woonservicedenbosch.nl uw woonwensen in, vink aan dat u een e-mail alert wilt ontvangen en u ontvangt een e-mail, zodra er een woning beschikbaar komt die aan uw woonwensen voldoet.

Kan ik mijn woning ook ruilen?

Ja. U mag als huurder van Kleine Meierij met iemand anders van woning ruilen. Het kan dan gaan om een woning van ons, maar u mag uw woning ook ruilen met een woning van een andere verhuurder.

Ga voor meer informatie over woningruil naar Ik zoek een woning > Woningruil.

Kan ik zelf een nieuwe huurder voordragen?

Nee, dat kan niet. Alle woningen die vrijkomen worden via WoonService Den Bosch aangeboden aan woningzoekenden. Alleen woningzoekenden die daar staan ingeschreven kunnen in aanmerking komen voor een huurwoning van de aangesloten woningcorporaties.

Kan mijn medebewoner medehuurder worden van de woning die ik huur?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan is uw partner van rechtswege medehuurder, ook als hij/zij naar niet op de huurovereenkomst vermeld staat.

Aan andere medebewoners kan eventueel medehuurderschap worden toegekend. Daarvoor moet u aantonen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. In zo'n geval kunt u schriftelijk een verzoek bij ons indienen.

Kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden. Ouder en kind voeren vrijwel nooit een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De verwachting is dat kinderen op een bepaald moment het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen.

In het geval dat kinderen hun ouders verzorgen, beoordelen wij per situatie of het toekennen van medehuurderschap redelijk is.

Kan mijn zoon of dochter ook medehuurder worden?

Nee. Kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden. Ouder en kind voeren vrijwel nooit een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De verwachting is dat kinderen op een bepaald moment het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen.

In het geval dat kinderen hun ouders verzorgen, beoordelen wij per situatie of het toekennen van medehuurderschap redelijk is. In zo'n geval kunt u schriftelijk een verzoek bij ons indienen.

Kom ik voor alle beschikbare huurwoningen in aanmerking?

Op www.woonservicedenbosch.nl leest u in de woningadvertentie aan welke eisen u moet voldoen om voor de geadverteerde woning in aanmerking te komen. Uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling spelen daarbij een rol. Sommig woningen zijn bestemd voor speciale doelgroepen, zoals seniorenwoningen en jongerenwoningen.

Mag er iemand bij mij komen inwonen?

Ja hoor. Daar heeft u geen toestemming van ons voor nodig.

Op de pagina Ik ben huurder > Medehuurders vindt u alle informatie over in- en samenwonen.

Mijn huurverhoging van vorig jaar was uiteindelijk te hoog. Wat kan ik doen?

Daar kunt u geen bezwaar meer tegen maken. Gebeurt dit in de toekomst nogmaals, kijk dan wat u kunt doen bij het antwoord op de vraag 'Wanneer en hoe kan ik huurverlaging aanvragen?'.

Mijn partner/kind/medebewoner is verhuisd? Heeft dat gevolgen voor de huurtoeslag?

Dat zou kunnen. U kunt hiervoor terecht bij de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. Verandert er iets in uw gezinssituatie, dan moet u dit zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Mijn/ons inkomen is nu veel lager dan op de inkomensverklaring vermeld staat. Wat moet ik doen?

Op de inkomensverklaring staat het laatst bekende definitieve inkomen dat bij de Belastingdienst bekend is. Dit is over het jaar 2014.

Wat kunt u doen?

U kunt tot 1 juli 2016 een schriftelijk bezwaar bij ons indienen. Daarin geeft u aan dat het inkomen op de inkomensverklaring te hoog is. Om uw bezwaar in behandeling te nemen, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • recent uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP)
  • een inkomensverklaring van de personen die op het BRP staan. Dit formulier kunt u opvragen bij de Belastingdienst, via de Belastingtelefoon: 0800 05 43.

 

Moet ik als inwonende ook huur betalen?

Huurder en eventuele medehuurders zijn en blijven verantwoordelijk voor alle huurbetalingen. Als inwonende heeft u deze verantwoordelijkheid niet. U hoeft als inwonende dus geen huur te betalen.

Moet ik de huurverhoging doorgeven aan de Belastingdienst voor mijn Huurtoeslag?

De Belastingdienst verwerkt de huurprijs die u per 1 juli 2016 betaalt pas bij de definitieve berekening van uw huurtoeslag over 2016, die u na afloop van het jaar ontvangt. Zij verwerkt de nieuwe huur wel direct bij het berekenen van uw huurtoeslag voor 2017.

U hoeft de nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst, dat doen wij voor u. In enkele gevallen kan het zijn dat de Belastingdienst extra informatie nodig heeft. U ontvangt dan een apart bericht van de Belastingdienst.

 

Moet ik me bij de gemeente inschrijven als ik bij iemand ga inwonen?

Ja. U moet bij de gemeente altijd het adres doorgeven waar u woont.

Moet ik mij ieder jaar opnieuw inschrijven als woningzoekende?

Nee, dat is niet nodig. U kunt WoonService machtigen om het inschrijfgeld ieder jaar automatisch af te laten schrijven.

Naar welk rekeningnummer kan ik de huur overmaken?

U kunt de huur overmaken op IBAN-nummer: NL10 BNGH 0285 0467 99 ten name van Kleine Meierij Rosmalen.

Huurt u een woning in de vrije sector, dan verzoeken wij u de huur over te maken naar NL96 BNGH 0285 1081 07 ten name van Kleine Meierij Verhuur BV Rosmalen.

Let op: vermeld bij uw betaling altijd uw woonadres in de transactietekst.

Schimmel in mijn woning, wat nu?

Te veel vocht in uw woning is vaak oorzaak nummer 1 bij schimmel. Omdat onze woningen tegenwoordig goed geïsoleerd zijn is natuurlijke ventilatie lastig. Daarom is het belangrijk dat u zelf uw woning goed ventileert. Zet regelmatig ramen en deuren open. En zorg ervoor dat ventilatieroosters in uw woning altijd open staan. 

Ontdekt u schimmelvorming in uw woning?

Neem dan contact op met Kleine Meierij. Uw klacht wordt in behandeling genomen en er komt een medewerker van ons bij u langs om de situatie te beoordelen. Hij zal u voorzien van nuttige en bruikbare tips. In geval van twijfel schakelt onze medewerker een onafhankelijk bureau in om naar de schimmel te kijken. Dit is een gespecialiseerd bureau wat aanbevelingen doet aan Kleine Meierij om de schimmelproblematiek op te lossen. Op basis van de aanbevelingen uit dit rapport kijken we samen met u hoe de problemen te verhelpen. Wij nemen uw klacht dus uiterst serieus! U kunt ons bereiken via telefoonnummer 073 851 00 00.

Wat kunt u zelf doen?

  • Uw woning luchten is het beste bij droog weer. Wanneer u ramen en deuren openzet tijdens of na een regenbui, wordt de lucht in de woning alleen maar vochtiger. 
  • Zorg ervoor dat ventilatieroosters in uw woning open staan en schoon zijn. Borstel deze regelmatig schoon.
  • Wanneer uw woning uitgerust is met een mechanisch ventilatiesysteem, maak gebruik van uw mechanische ventilatie. Zet de ventilatie op de hoogste stand wanneer u kookt, doucht, de was doet of visite hebt.
  • Hang uw schone was zo veel mogelijk buiten te drogen. Bij regen of vorst adviseren wij u de was op te hangen in een afgesloten ruimte. Vergeet in deze ruimte niet te ventileren.
Zichtbaar: 21 t/m 40 van de 69
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.