Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 41 t/m 60 van de 69

Stopt mijn automatische incasso als ik de huur opzeg?

Ja, de automatische incasso stopt op de einddatum van uw huurcontract.

Veelgestelde vragen over asbest

Asbest. Veel mensen schrikken als ze dat woord horen. Begrijpelijk. Asbest kán gevaarlijk zijn, maar meestal is er geen direct risico voor de gezondheid.

In de veelgestelde vragen en antwoorden over asbest lichten wij het materiaal asbest, het gebruik, de risico's en de voorzorgsmaatregelen uitgebreid toe.

Voor mijn huis liggen trottoirtegels los. Wie herstelt dat?

In de meeste gevallen is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Neem daarom contact op met uw gemeente.

Waar en wanneer kan ik mijn sleutels inleveren?

U levert de sleutels uiterlijk de laatste huurdag bij ons in. Dat kan bij onze opzichter tijdens de eindinspectie of bij onze woonwinkel.

Waarom moet ik een inkomensverklaring hebben?

De overheid stelt strenge regels aan het verhuren van sociale huurwoningen. Uw inkomen mag niet boven de gestelde inkomensgrenzen uitkomen. Daarom controleren wij uw inkomen op het moment dat wij u een woning aanbieden. De meest voorkomende manier om dat te doen is via een inkomensverklaring.

Let op: heeft u geen inkomensverklaring in huis op het moment dat wij u een woning aanbieden? Dan kan de woning aan u voorbij gaan.

Waarvoor kan ik terecht bij de huurcommissie?

U vindt alle informatie over klachten(afhandeling) en belangrijke adressen op de pagina Ik ben huurder > Brochures en andere informatie > Klachten.

U kunt ook  de website www.klachtencommissie.nl bezoeken.

Wanneer en hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Het uitgangspunt bij het vaststellen van het huurverhogingspercentage is het huishoudinkomen van 2016, gebaseerd op de gezinssamenstelling per 1 juli 2018.

Kunt u aantonen dat het huishoudinkomen over 2017 is gedaald, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om een huurverlaging. Dit kunt u alleen aantonen, indien u kunt aangeven hoeveel personen op uw adres staan ingeschreven. Dat toont u aan met een BRP-verklaring van uw gemeente. Bovendien dient u de definitieve inkomensverklaringen 2017 van deze personen te kunnen overleggen.

Van deze procedure kunt u het hele jaar door gebruik maken. Houdt u er echter rekening mee, dat de huurverlaging - bij toekenning - in gaat per de eerstvolgende maand. Dus niet met terugwerkende kracht.

Wanneer komt de glazenwasser langs?

Woont u in een appartementencomplex en is glazenwassen onderdeel van uw servicekosten? Dan komt het onderhoudsbedrijf eens in de zoveel tijd langs om uw ramen te lappen. De planning van deze werkzaamheden verschilt per complex.

Wilt uw weten of en, zo ja, wanneer uw ramen gelapt worden? Vraag het uw huismeester tijdens het spreekuur.

Heeft uw woongebouw geen huismeester? Stuur ons een bericht via info@kleinemeierij.nl of bel 073 851 00 00.

Wanneer komt een nieuwe huurder de woning bekijken?

Als een kandidaat-huurder de woning graag wil bekijken, zal hij/zij contact met u zoeken. Dat is ook handig als u roerende zaken ter overname wil aanbieden.

Wij adviseren u om alleen kandidaten binnen te laten die een schriftelijke toewijzing bij zich hebben. Twijfelt u, neem dan even contact op met onze verhuurmakelaars.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

Wij ontvangen de huur graag vooruit, uiterlijk voor de 1e van de maand.

Voorbeeld: de huur van juni moet vóór 1 juni betaald zijn. 

Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Als u alle sleutels heeft ingeleverd en de laatste huurdag is verstreken, dan is de huurovereenkomst beëindigd en maken we de eindafrekening op. U ontvangt deze eindafrekening zo snel mogelijk. Indien u eventueel zaken in de woning heeft achtergelaten ter overname voor de nieuwe huurder, dan kunnen wij de eindafrekening pas op opmaken nadat hierover definitieve afspraken gemaakt zijn.

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er met de huurtoeslag als mijn (huurtoeslag)partner overlijdt?

Ontvangt u huurtoeslag en overlijdt uw partner, geef dit dan direct door aan de Belastingdienst. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Wat gebeurt er met mijn inschrijftijd bij WoonService als ik tijdelijk ga inwonen?

Uw inschrijftijd verandert niet als u bij iemand gaat inwonen. Zorg er altijd voor dat u een adreswijziging doorgeeft aan WoonService via www.woonservicedenbosch.nl. Zo voorkomt u dat u uitgeschreven wordt.

Zodra u zelfstandig gaat wonen in een huurwoning van één van de aangesloten woningcorporaties, vervalt uw inschrijving bij WoonService automatisch. U kunt zich natuurlijk weer opnieuw inschrijven.

Wat gebeurt er met mijn zelfaangebrachte voorzieningen als ik ga verhuizen?

Deze aanpassingen mogen blijven zitten als ze voldoen aan de normen van Kleine Meierij voor wat betreft:

  • veiligheid
  • bouwtechnische eisen
  • overlast

Onze opzichter beoordeelt dit bij de inspectie van uw woning na huuropzegging.

Wat is de opzegtermijn van de woning bij overlijden van de huurder?

De opzegtermijn is altijd minimaal een maand.

In geval van overlijden kunnen wij in overleg met u afwijken van de opzegtermijn van een maand. Als de woning eerder leeg is en deze correct aan ons opgeleverd kan worden, dan kunnen wij op uw verzoek de laatste huurdag aanpassen en de huurovereenkomst ook eerder beeindigen. Dit is echter alleen mogelijk indien wij reeds een nieuwe huurder gevonden hebben.

Klik hier voor meer informatie over opzeggen en het opzeggingsformulier bij overlijden >>

Wat is de opzegtermijn van mijn woning?

De opzegtermijn is minimaal een maand, waarbij u op elke (werk)dag van de maand de huur kunt opzeggen.

U kunt de huur online opzeggen via uw persoonlijke klantpagina in Mijn Kleine Meierij.

Wat is een inkomensverklaring en hoe kom ik eraan?

Een inkomensverklaring is een officiele verklaring van de Belastingdienst, met daarop een vermelding van uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. U vraagt de inkomensverklaring gratis aan via de Belastingtelefoon: 0800 05 43. Houd er rekening mee dat het 5 werkdagen duurt voor u de verklaring thuis ontvangt.

De inkomensverklaring is een jaar geldig.

Wat is passend toewijzen en wat betekent het voor mij?

De overheid wil voorkomen dat mensen een te dure huurwoning huren en nu of in de toekomst te maken krijgen met te hoge woonlasten. Daarom heeft de overheid in de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 opgenomen dat woningcorporaties hun woningen per 1 januari 2016 passend moeten toewijzen.

Veelgestelde vragen over passend toewijzen >> 

Overzicht maximale huurprijzen op basis van leeftijd, huishoudsamenstelling en inkomen >>

Wat moet ik doen als er schade in de woning wordt geconstateerd?

Als er tijdens de voorinspectie schade wordt geconstateerd, moet u deze (laten) herstellen, waarbij u rekening moet houden met de standaard kwaliteitseisen. De opzichter vertelt u hier graag meer over.

Vindt de opzichter tijdens de eindinspectie nog schade of gebreken, dan laten wij zelf de herstelwerkzaamheden uitvoeren. De kosten voor deze reparaties zijn voor uw rekening.

Wat moet ik doen als mijn inkomen of gezinssamenstelling verandert?

Veranderingen in uw inkomen of gezinssamenstelling moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst. Dat kan via www.toeslagen.nl.

Zichtbaar: 41 t/m 60 van de 69
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.