Wie, wat, waarom en hoe

Naam  Functie
Simon Jansen MRE MRICS    directeur-bestuurder
Frank Verhees  manager bedrijfsdiensten (CRO)  
Tom Ramakers  manager markt & beheer

Visie

We vinden het belangrijk voor onze huurders dat hun huis ook een thuis is. Dat betekent een woning die past bij de levensfase, die goed onderhouden is en die staat in een hechte, sociale buurt. Wij voelen ons nauw verbonden met onze huurders. Daarom zijn we actief aanwezig en blijvend in gesprek met onze huurders. Samen investeren we in vitale dorpen en kernen.

Missie

Kleine Meierij is van en voor huurders. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor een brede groep mensen staan bij ons voorop. We zijn een lokaal gewortelde corporatie die aansluit bij de woonbehoeften en -wensen van huurders, gemeenten en maatschappij. Kleine Meierij richt zich op de dorpen en kernen van ons bezit en is daarmee complementair aan de grotere corporaties in ons werkgebied. Vanuit een betrokken en pragmatische houding werken we aan goed, zuinig en waar nodig ondersteund wonen. Om dat te bereiken investeren we in mensen. We gaan actieve partnerschappen aan met onze huurdersvertegenwoordigers, ketenpartners en leveranciers.

Zorg dragen voor 'betaalbaar en goed wonen' op een plek die huurders 'thuis' kunnen noemen, is de belofte die we daarbij doen.

Koersplan

Onze visie en route, leggen we iedere vier jaar vast in een koersplan.

Het Koersplan 2017-2021; 'betaalbaar en goed wonen thuis in de Meierij' kwam in de loop van 2016 tot stand in nauw overleg met de Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij, onze samenwerkingspartners, Raad van Toezicht en onze medewerkers. Daardoor wordt het Koersplan, bij implementatie begin 2017, breed gedragen, binnen en buiten onze organisatie. En kunnen we onze ambities waarmaken.

Koersplan 2017-2021

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.